SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošne odločbe

 

1. Gradivo za reprodukcijo mora biti pripravljeno skladno z navodili za pripravo datotek, ki jih najdete tukaj.

2. Grafična priprava in oblikovanje se obračunavata po poslani ponudbi glede na povpraševanje naročnika.

3. Ponudbena cena se poveča za 10%, če naročnik ne dopušča standardnega odstopanja naročene količine ali barve (standardno odstopanje znaša 4%).

4. Naročnik je dolžan prejeti izdelek pregledati in ga reklamirati, če odstopa od naročila. Napako je potrebno reklamirati pisno v roku 8 dni od prejema izdelka, izvajalcu pa mora naročnik omogočiti, da reklamirani izdelek pregleda. Izvajalec si bo prizadeval rešiti reklamacijo v sporazumu z naročnikom. V kolikor je reklamacija posledica dejstva, da je naročnik poslal PDF datoteko ali material za pripravo za tisk, ki ne ustreza navodilom in zahtevam izvajalca, izvajalec reklamacije ne bo upošteval.

5. Osnovna avtomatska kontrola (preflight) datotek je v vključena v ponudbeno ceno (format, ločljivost slik (300 dpi), postavitev strani), dodatna kontrola grafične priprave in posegi v poslano gradivo na zahtevo naročnika se obračunavajo dodatno (pravilna oddaljenost pomembne vsebine dizajna, ki ne sme biti porezana, dodatek za porezavo (bleed), vključene pisave (embedded writings), overprint, uporaba PDF standarda, ostrina besedil, slik in grafik).

6. Vsebine, ki jo posreduje naročnik, ne pregledujemo in za vsebinske napake ne odgovarjamo. Za napake v tiskovinah, ki so posledica neustrezno pripravljenih datotek, v kolikor ni bila naročena in opravljena dodatna kontrola z naše strani, ne odgovarjamo.

7. Izdelke prevzamete na lokaciji tiskarne Silveco (Stegne 3, 1000 Ljubljana). Dostavo ali pošiljanje po pošti lahko naročite oz. se dogovorite ob povpraševanju ali naročilu. Dostava se zaračuna po ponudbi ali po dogovoru, pošiljanje po pošti pa skladno s cenikom Pošte Slovenije.

8. Rok izdelave je določen s ponudbo. V primeru višje sile ali drugega objektivnega razloga, vam spremembo roka izdelave javimo pravočasno in se o novem roku z vami dogovorimo. V vsakem primeru ima izvajalec pravico rok izdelave podaljšati vsaj za čas trajanja višje sile oziroma objektivnih okoliščin. Kot višja sila oziroma objektivne okoliščine se štejejo dogodki, ki jih ob pošiljanju ponudbe naročniku nismo mogli predvideti in ki se jim ob nastanku nismo mogli izogniti.

9. Poslovni čas je od ponedeljka do petka med 7:30 in 16:00. Sobote, nedelje in prazniki niso delovni dnevi. Dobavni rok ne teče ob sobotah, nedeljah in praznikih. Dobavni rok za grafično oblikovanje tiskovin je odvisen od obsega dela in prostih zmogljivosti.

10. Pri pospešenem (hitreje od navedenega roka v ponudbi) izvajanju naročila se cena po ponudbi poveča po dogovoru oz. za 20%, če ni posebnega dogovora.

11. Če tiskamo na vaše izdelke, morate upoštevati tiskarski kalo do 3 % izdelkov. Vrednosti vaših izdelkov, ki bi se pri tisku morda uničili, vam ne moremo povrniti. Prav tako pri vaših izdelkih ne garantiramo za obstojnost tiska in ne prevzemamo odgovornosti za morebitne spremembe na izdelku kot posledica tiska.

12. Ponudba, ki vključuje ceno standardnih materialov, velja 30 dni od njene izdaje. Po tem roku si v primeru spremembe cen repro materiala pridržujemo pravico do spremembe ponudbene cene. Vse cene v ponudbi ali v kakršnikoli komunikaciji, ki izvirajo iz podjetja Silveco, so brez davka na dodano vrednost, ki se obračuna posebej, v kolikor ni pri posamezni ceni izrecno določeno.

13. Potrditev naročila se opravi z izdano naročilnico, poslano po e-pošti, faksu ali navadni pošti. Z oddajo naročila se smatra, da naročnik soglaša s temi splošnimi pogoji poslovanja, ki so javno dostopni na naši spletni strani.

Splošni pogoji podjetja Silveco upoštevajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.


 

Splošni pogoji grafičnega oblikovanja

 

1. Grafično oblikovanje

Grafično oblikovanje tiskovin je lahko osnovno ali zahtevnejše, odvisno od vaših želja in naše ocene. Grafično oblikovanje tiskovine načeloma pomeni računalniško postavitev in prelom tiskovine in sicer vseh potrebnih grafičnih elementov, kot so logotipi, slike in fotografije, besedilo, itd… Naročnik mora priskrbeti vse obstoječe materiale, ki so potrebni za oblikovanje v primerni obliki (logotipe, fotografije, tekste …) Naročnik v predogled dobi končni izdelek, ki ga mora preveriti in potrditi. Morebitne reklamacije kasneje, ko je izdelek že natisnjen ni mogoče upoštevati. Če oblikovalec poleg del, ki jih je dolžan opraviti po obstoječi ponudbi, na željo naročnika opravi še druga dela, kot so dela splošne svetovalne narave, besedilo, slogani, izris logotipov v vektorsko obliko, fotografiranje ali obdelava fotografij in podobno, sme podjetje Silveco ta dela dodatno obračunati.

2. Korektura

Korektura grafično oblikovanih tiskovin, logotipov ali oglasov pomeni manjše popravke besedila, grafičnih elementov, barvne kompozicije ter postavitve. Kadar po naši presoji zahtevana korektura presega običajno potreben razumen čas grafične obdelave za želene spremembe in popravke, se to šteje kot novo dodatno naročilo. V takšnem primeru vam bomo poslali nov predračun, že naročeno storitev pa vam bomo zaračunali v celoti. Cene tiskovin, kjer je grafično oblikovanje že vključeno v ceno, običajno vključujejo tudi 2 korekturi, razen če je v ponudbi navedeno drugače. Vsakršna nadaljnja korektura, popravek ali sprememba mora biti sporočena pisno, ki se lahko dodatno zaračuna.

3. Sprememba naročila

Po naročnikovi potrditvi za tisk, se vsakršna sprememba naročila oz. nov popravek že potrjenega osnutka za tisk šteje kot novo dodatno naročilo, zato vam bomo poslali nov predračun, že naročeno storitev pa vam bomo zaračunali v celoti.

Sedež podjetja:

Silveco, Grosuplje, d.o.o.
Seliškarjeva 36, 1290 Grosuplje

T: + 386 1 786 22 08
F: + 386 1 786 23 13

blank

blank

Prijava na e-novice:

Bodite obveščeni o novostih podjetja Silveco!

GDPR

6 + 14 =

@2018 Tiskarna Silveco - Produkcija iMode