OKOLJE

JE NAŠE BOGASTVO

Tehnologije digitalne in suhe ofsetne tehnike sta si zelo različni, okolju prijazen tisk pa je nujni skupni imenovalec.
Z ustreznim kombiniranjem spodbujamo zaposlene, naročnike, poslovne partnerje in dobavitelje. Trajnostni razvoj postaja temelj za ustrezno in dolgoročno delovanje podjetja.

Skrb za okolje razumemo kot sestavni del poslovnega vedenja in organizacijske kulture podjetja SILVECO. Okolju odgovorno ravnanje uspešno implementiramo v vsakodnevno poslovanje in s tem prevzemamo korporativno družbeno odgovornost. S svojim poslovanjem si prizadevamo zmanjševati negativne učinke na naravo in poskušamo izboljšati delovno okolje zaposlenih.

Naša skrb za ohranjanje zdravega okolja zajema več aktivnosti in se nanaša predvsem na varčevanje z naravnimi viri, zmanjševanje količino odpadkov in izpusta škodljivih emisij v ozračje, optimalno porabo sredstev,
čim višji odstotek recikliranja ter ponovne uporabe proizvodov.

Okolju prijazno tehniko tiska predstavljata digitalni elektrofotografski tisk ter suhi ofsetni tisk. V podjetju uporabljamo obe tehniki in sicer digitalno tehniko od leta 2001 ter od leta 2008 tehniko suhega ofseta.

blank

Sedež podjetja:

Silveco, Grosuplje, d.o.o.
Seliškarjeva 36, 1290 Grosuplje

T: + 386 1 786 22 08
F: + 386 1 786 23 13

blank

blank

Prijava na e-novice:

Bodite obveščeni o novostih podjetja Silveco!

GDPR

6 + 8 =

@2018 Tiskarna Silveco - Produkcija iMode