HITRA NAVODILA:

1. Format datotek mora ustrezati standardu PDF.

2. Datoteka mora vsebovati 1 tiskovino – montažo na ustrezno tiskarsko polo uredimo mi.

3. Barve morajo biti v CMYK, sivinah ali spot paleti.

4. Črni teksti in črne črtne kode morajo biti samo v črni barvi (CMYK 0/0/0/100).

5. Pisave morajo biti vključene v datoteki (embedded font) oziroma v krivuljah.

6. Barvna nasičenost ne sme presegati 280% in ne sme biti manjša od 5%.

7. Večje črne površine tvorite v razmerju CMYK 40/40/40/100.

8. Resolucija fotografij mora imeti 300 dpi.

9. Dodatek za porezavo mora znašati 3 mm (bleed).

10. Postavitev teksta od roba mora biti vsaj 3 mm stran od roba končnega formata dizajna (varnostni prostor).

11. Dodatki na datoteki oznake za porezavo (samo »crop marks« brez ostalih tiskarskih oznak).

12. Merilo mora biti v razmerju 1 : 1.

13. V primeru izseka zaseka tiskovine mora biti kontura v krivuljah označena s spot in v overprint (1:1) ter dodatna stran s konturo na enaki poziciji.

Vsi morebitni dodatni posegi, ki so potrebni zaradi odstopanj od zgoraj navedenih zahtev se obračunavajo dodatno in skladno s cenikom.


Zahteve v zvezi s predajo materialov za pripravo za tisk

Naročnik mora podati jasna navodila glede končnega produkta (tisk, papir, vezava, dodelave, naklada).

Za prelom tiskovine je potrebno poslati končno in lektorirano vsebino v MS Wordu, kjer so fotografije postavljene med tekst; uporabljen slikovni material mora biti priložen v originalnem formatu (nelektoriranih tekstov ne prelamljamo).

Logotipi morajo biti v vektorski obliki (.PDF, .AI, .EPS, .CDR).

Slike-fotografije morajo biti najboljše možne kvalitete (formati JPG, PSD, TIF, ločljivost 300 dpi). Originalnih fotografij, ne pomanjšujte oziroma jih dodatno ne obdelujte.

Upoštevajte, da slike ali logotipi, ki jih najdete na spletu, običajno niso namenjene reprodukciji za tisk zaradi njihove nizke ločljivosti.

Nakup slikovnega materiala, vam lahko ponudimo preko slikovne agencije www.dreamstime.com, iskanje in obdelava materialov se vključi v čas grafičnega oblikovanja, ki se obračuna po veljavnem ceniku.

Navodila za pripravo PDF datotek za tisk:

Pri pripravi datotek za tisk je potrebno upoštevati veliko dejavnikov:

  • resolucijo slik (dpi)
  • barvni prostor grafičnih elementov (RGB, CMYK, Pantone)
  • dodatek za porezavo (Bleed)
  • oznake za porezavo (Crop Marks)
  • odmik od robov porezave (Margins)
  • prekrivanje barv (Overprints)

 

Optimalna datoteka za tisk je PDF (Portable Document Format). Priporočamo vam le uporabo profesionalnih grafičnih programov kot so Adobe InDesign (katalogi, knjige), Adobe Illustrator, Quark Xpress, Adobe FreeHand in Corel Draw.

Ker želimo ustreči vašim željam in dogovorjenim rokom izdelave smo vam pripravili kratka navodila za pravilno kreiranje PDF datotek. Pravilna priprava datotek je ključnega pomena za kvaliteten tisk.

Kratka navodila obsegajo področje pravilne izdelave PDF datotek iz izbranih programov: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop in Corel Draw. Pravtako si lahko ogledate navodila za pripravo datotek za tisk z dodatno peto barvo (SPOT-UV ali Pantone), kako pripraviti datoteko za izrez po krivulji in kako se pripravi datoteka za variabilni tisk – personalizacijo.

 

 

Pri izdelavi PDF datotek bodite še posebej pozorni na:
1. DTP PROGRAM

Priporočamo, da PDF datoteke za tisk pripravite v profesionalnih grafičnih programih kot so InDesign, Illustrator ali Corel Draw!

 

2. FORMAT DATOTEKE

Končni format datoteke za tisk naj bo vedno pripravljen na točen format (1:1), izjema so izjemno veliki mediji, kot so veliki plakati, transparenti, jumbo plakati (1:10).

 

3. BARVNI PROSTOR

V finalni pdf datoteki za tisk (slike, barvne podlage, logotipi, pisave…) naj bodo vsi grafični elementi v barvnem prostoru CMYK ali v PANTONE lestvici. Tisk po PANTONE lestvici je mogoč le v offset tehniki. V tehniki digitalnega tiska se vse barve (RGB in PANTONE) pretvorijo v CMYK barvni prostor avtomatsko, zaradi česar lahko pride do odstopanja med želeno in natisnjeno barvo.

 

4. SLIKE (bitmap)

V datotekah za tisk vedno uporabljajte slike z zadostno resolucijo (dpi-dots per inch) in sicer za tisk poslovnih tiskovin minimalno od 250-300 dpi, pri tisku večjih formatov (jumbo plakat) lahko uporabite tudi slike z manjšo resolucijo od 150 dpi naprej.

 

5. PISAVE – ČRNA BARVA, VELIKOST

Celotna črna besedila naj bodo samo iz črne barve (C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%), nikakor ne iz vseh štirih barv, ker lahko pri tisku pride do zamika barvne registracije.

 

6. GLOBOKA ČRNA BARVA (rich black)

Globoko črno barvno površino (fleho) sestavite v CMYK barvnem prostoru po naslednji formuli: C=40%, M=40%, Y=40%, K=100%.

 

7. BARVNA POKRITOST

Definicija barvne pokritosti oziroma nanos barve je seštevek vseh barvnih kanalov (C+M+Y+K). Maksimalna dovoljena barvna pokritost za premazne papirje je 330% in 280% za nepremazne papirje. Minimalna pokritost posamezne barve naj ne bo manjša od 5%!

 

8. ČRTE (hairline)

Vse vektorske črte oziroma linije naj imajo določeno minimalno debelino 0,25 pt oz. 0,1 mm.

 

9. BARVNI PREHOD (gradient)

Barvne prelive, kjer barva prehaja od temnejše k svetlejši ali obratno izdelajte kot rasterizirano sliko v programu Adobe Photoshop. Izdelavo barvnega preliva v vektorjih vam odsvetujemo, ker lahko pri tisku pride do neželenih barvnih stopnic, linij.

 

10. DODATEK ZA POREZAVO (bleed)

Če ima vaša tiskovina sliko v živi rob, obvezno upoštevajte oziroma dodajte 3 mm dodatka za porezavo.

 

11. ODMIK OD ROBA (margins)

Vsi grafični elementi na vaši tiskovini, kot so pisave in logotipi naj bodo od roba porezave odmaknjeni minimalno 3 mm navznoter.

 

12. PASERJI ZA POREZAVO (crop marks)

Datoteka naj vsebuje tudi oznake za porezavo.

 

13. KREIRANJE PDF DATOTEKE

PDF datoteko shranite s standardom PDF/X3:2002.

 

14. PDF DATOTEKA ZA TISK

Preden pošljete PDF datoteko v tisk, prosim preverite njeno ustreznost.

Najpogostejše napake pri pripravi PDF datotek:
1. NI DODATKA ZA POREZAVO / BLEED

Če je tiskovina z nekim elementom obrezana v živ rob, morate pripraviti datoteko vedno z dodatkom za porezavo (3mm na vsako stran), kar praktično pomeni, da je format datoteke večji za 6 mm od želenega obrezanega formata!

Primer: Letak
– končni obrezan format letaka: 200x100mm
– format datoteke z dodatkom za porezavo: 206x106mm

blank

 

2. TEKST ALI LOGOTIP V VARNEM OBMOČJU / MARGINS

Varno območje pomeni, da grafični elementi ne smejo biti preblizu dejanskega razreza. Da se temu izognete, morate grafične elemente kot so teksti, slike ali logotipi vedno odmakniti od roba porezave za minimalno 3-5 mm, odvisno od vrste tiskovine. Pri nekaterih vrstah tiskovin naj bo odmik še večji.

Primer: Katalogi in knjige
–  šivanje z žico (katalogi, zvezki): priporočljiv minimalni odmik od robov porezave vsaj 10 mm;
–  mehka ali trda vezava (brošure, knjige): priporočljiv minimalni odmik od robov porezave vsaj 10 mm (zgoraj, spodaj) in minimalno 15 mm ali več (levo, desno);
–  špiralna vezava (koledarji, bloki): na mestu kjer je tiskovina luknjana zaradi špirale upoštevajte odmik vsaj 15 mm.

blank

 

3. NEPRAVILNO PRIPRAVLJEN PDF ZA TISK ZLOŽENK

Pri pripravi PDF datotele za tisk zloženk bodite pozorni na pravilno razporeditev in širino strani!

Primer: Zloženka

– odprt format: 297 x 210 mm

– dodelava: C zgib (2x vertikalen zgib)

stran 5 = 97 mm, stran 6 = 100 mm, stran 1 = 100 mm
stran 2 = 100 mm, stran 3 = 100 mm, stran 4 = 97 mm
(zaprt format zloženke = 210×100 mm)

blank blank

 

4. NEUSTREZEN OBSEG KNJIŽICE OZ. SKUPNO ŠTEVILO STRANI NI DELJIVO S 4

Pri pripravi datotek za tisk katalogov oziroma knjižic bodite pozorni na obseg. Število potiskanih strani v katalogu mora biti  deljivo s štiri (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 strani, itd.).

V primeru, da imate vsebine le za 14 strani bosta dve strani v katalogu nepotiskani. V tem primeru je najbolj smiselno pripraviti PDF datoteko tako, da sta nepotiskani druga in predzadnja stran, torej je platnica z notranje strani nepotiskana.

Datoteko za tisk pošljite v eni PDF datoteki, strani v datoteki za tisk naj si sledijo od prve do zadnje strani. Montažo za vas opravimo mi v grafičnem studio in je avtomatizirana. Ne pošiljajte nam PDF datotek v t.i. »Spread-u«.

blank

 

5. NEPRAVILNA PRIPRAVA OVITKA, KER NI UPOŠTEVANA DEBELINA KNJIŽNEGA VLOŽKA / NOTRANJOSTI (R)

PDF datoteko za tisk knjig pošljite v dveh ločenih dokumentih. Datoteki smiselno poimenujte npr. notranjost.pdf in ovitek.pdf.

Datoteko za tisk notranjosti pošljite v enem PDF dokumentu, kjer si strani sledijo od prve do zadnje. Minimalno število strani za broširanje je od 40 strani in več! Obseg notranjosti mora biti deljiv s številom 2 (42, 44, 46, 48, 50 strani, itd.).

Datoteko za tisk platnice pošljite v ločenem PDF dokumentu. Za pravilno pripravo dolžine platnice potrebujete informacijo debeline vložka (R) v mm, to vrednost pa prištejete k dolžini platnice!

Za izračun debeline vložka uporabite formulo:
število strani : 2 x gramatura papirja : 1000

Primer: Izračun debeline knjižnega vložka (R) za brošuro z obsegom 210 strani in papirjem gramature 150 g/m2
– št. strani vložka = 210 strani
– gramatura papirja za vložek = 150 g/m2

R = 210:2 x 150:1000 = 15,75 mm
(debelino vložka knjige lahko zaokrožite na 16 mm)

V datoteki za tisk platnice dodajte izračunano debelino vložka R:
za format DIN A4: 297×420 + 16 mm (R) = 297×432 mm (dolžina ovitka je podaljšana za vrednost R)
za format DIN A5: 210×297 + 16 mm (R) = 210×309 mm (dolžina ovitka je podaljšana za vrednost R)

 

blank